تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: اهواز – کورش ۱۰ متری مقیمی – پلاک ۲۴

آدرس دفتر نشریه۲: اهواز – سپیدار – خیابان۹ – پلاک۲۷ – واحد۲

کدپستی: ۶۱۶۴۶۴۴۴۶۹

تلفن تماس : ۰۹۲۲۱۸۳۶۶۸۰

تلفن تماس۲: ۰۹۳۶۱۵۷۸۲۱۰

آدرس پست الکترونیک : mansourkiani007@gmail.com

آدرس پست الکترونیک۲: taherzadeh.res@gmail.com